Embed

(SCL-90) RUHSAL BELİRTİLER TARAMA LİSTESİ

 

            Ölçtüğü davranış-nitelik: Psikolojik sıkıntı belirtileri

            Ölçek türü: Kağıt-kalem testi. Grup olarak da uygulanabilir.

            Kimlere uygulandığı:Yetişkinler

            Uygulama süresi:Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı:Değişik hasta grupları ve normallerle yapılan çalışmalarda kendini tanıtma  envanteri olarak kullanılan SCL-90 ,90 maddeden ve 10 alt testten oluşmaktadır. Alt testler ve açıklamaları  aşağıdaki gibidir:

 

1-SOMATİZASYON (SOM): 12 maddelik (1,4,12,27,40,42,48,49,52,53,56,58) bu test,vücudun kalp,damar,mide,bağırsak,solunum ve diğer sistemlerdeki fonksiyon bozukluklarıyla ilgili sıkıntıları yansıtır. Çözümlenemeyen engelleme veya çatışma sonucu ortaya çıkan işlevsel ve fiziksel bozuklukları da tespit eder.

 

2-OBSESİF-KOMPULSİF (O-C): 10 maddelik (3,9,10,28,38,45,46,51,55,65) bu alt test aynı adla anılan belirtileri yansıtır.Bunlar bireylere yaşanılması arzu edilmeyen,ancak sürekli ve karşı konulmaz bir biçimde yaşanan düşüncelerdir. Tekrar eden düşünceler ve suçlamayla karakterize edilen obsesif-kompulsif sendromların tespitinde yardımcı olur.

 

3-KİŞİLER ARASI DUYARILIK (INT): 9 maddelik (6,21,34,36,37,41,61,69,73) bu alt test bireyin kendini başkalarıyla karşılaştırdığında,kişisel yetersizlik ve küçüklük duygularına kapılarak,kişiler arası ilişkilerinde kendisini küçük görmesi,bu ilişkilerde zorluk çekmesi,rahatsızlık hissetmesi gibi olumsuz düşünce ve duyguları yansıtır.

 

4-DEPRESYON (DEP): 13 maddelik ( 5,14,15,20,22,26,29,30,31,32,54,71,79)bu alt test,genel karamsarlık,ümitsizlik,güdülenme eksikliği,intihar düşünceleri,bilişsel ve somatik belirtileri içeren yaşantı duyumsamalarını yansıtır.

 

5-KAYGI (ANX): 10 maddelik (2,17,23,33,39,57,72,78,80,86) bu alt test, klinik kaygının içerdiği belirti ve davranışları (rahatsızlık,sinirlilik,gerginlik,yorgunluk) gösterir. Kaygı kişinin sürekli kötü bir haber alacakmış gibi hissetmesidir. Nesnesi  ve nedeni belli değildir. Kişi adeta uyanıkken kabuslar görür.

 

6-ÖFKE-DÜŞMANLIK (HOS): 6 maddelik (11,24,63,67,74,81) bu alt test ,kızma,huzursuz olma,karşı koyma,düşmanlık,saldırganlık,sinirlilik,öfke hali,küskünlük gibi özellikleri vurgular.

 

7-FOBİK ANKSİYETE (PHOB): 7 maddelik ( 13,25,47,50,70,75,82) bu alt test,bireyin belirli ir neneye,duruma karşı ısrarlı korku tepkisini yansıtır.

 

8-PARANOİD DÜŞÜNCE (PAR): 6 maddelik (8,18,43,68,76,83)bu alt test,yansıtıcı düşünceleri,düşmanlık,şüpheci,büyüklük ve merkeziyetçi düşünceleri,bağımsızlığı kaybetme korkusu ve sanrılar gibi düşünceleri yansıtır.

 

9-PSİKOTİZM (PSY): 10 maddelik ( 7,16,35,62,77,84,85,87,88,90)bu alt test,içe kapanmayı,kendini yalnızlığa bırakmayı,tek başına sürdürülen hayat stilini yansıtır.

 

10-EK MADDELER: 7 maddelik ( 19,44,59,60,64,66,89)bu alt test,uyku bozuklukları,iştah bozuklukları ve suçluluk ile ilgili belirtileri yansıtır.

 

 

 

UYGULAMASI:

            Bireyin kendi kendine yanıtlayabileceği uygulaması çok kolay bir ölçektir.

            Yönergesi: Soru formunun başında bir sayfalık açıklama ve örnek vardır.

 

PUANLAMASI:

 

Hiçbiri yok cevabına puan verilmez.

Biraz  cevabına........1 puan

Orta derecede...........2 puan

Oldukça faza............3 puan

Çok fazla..................4 puan

 

 

            Bireyin her alt test ile ilgili durumu,maddelere verilen sayısal yanıt değerleri toplamının o alt testteki madde sayısına bölünmesi ile belirlenir. Tüm alt testlerden alınan puanların toplanıp 90’a bölünmesi ile de “Genel Belirti Ortalaması” elde edilir.

 

PUANLARIN YORUMLANMASI

 

            Her bir alt test puanı ve genel belirti puanının yorumlanmasında,

0,000’dan ------1,50’ye kadar olan puanlar  NORMAL

1,51  ‘den-------2,50     arasındakiler ARAZ DÜZEYİ YÜKSET

2,50  ‘den-------4,00     arasındakiler ARAZ DÜZEYİ ÇOK YÜKSEK olarak kabul edilir.

 

            Testi alan kişinin aldığı puanlara göre bir yol çizilir ve hangi psikolojik yaklaşımın uygulanacağına karar verilir. Psikolojik tedavilerde tek bir metot olmadığı için tedavi yöntemi bireyin konumuna göre seçilir. Danışandan öncelikle yaşam öyküsü alınır.Yaşam öyküsünün içinde o güne kadar yaşadığı ve kendisini etkileyen tüm olaylar yer almalıdır. Kendi kimlik bilgilerinin dışında annesinin,babasının varsa eşinin ve çocuklarının da kısa kimlik bilgileri alınmalıdır. Kişinin yetiştiği kültürel-toplumsal-ekonomik ortamın genel bir tanımlaması yapılmalıdır. Anne-babanın kişilik özellikleri,çevrelerine göre sosyo-ekonomik-kültürel durumları,çocuk yetiştirme tutumları incelenmelidir.

            Danışanla kurulan ilişkide ,danışanın beden diline dikkat edilmelidir. Normal özellikler,duygulanımda azalma-artma,uygunsuzluk,karşıt değerli duygulanım kavramlarına dikkat edilmelidir. Dışa vuran tüm davranışlar titizlikle incelenmelidir. Hiçbir psikolojik rahatsızlık bir-iki görüşmeyle neticelenmez. Bireyden bireye göre farklılık olabileceği unutulmamalı ve en az dört görüşmeden sonra bazı adımların atılmaya başlandığı düşünülmelidir. Danışman-danışan arasında kurulacak ilişki kişinin kendisini tümüyle ortaya koymasında önemli olacağından bu konuya da ayrı bir özen gösterilmelidir.

  -----------------------------------------------

SCL-90- R

Adı – Soyadı:

Yaş               :                                                                     Cinsiyeti :

Açıklama     :                                                                      Tarih      :

Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün de dahil olmak üzere son bir ay içinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini göz önüne alarak aşağıda belirtilen tanımlamalardan uygun olanının numarasını karşısındaki boşluğa yazınız. Düşüncenizi değiştirirseniz ilk yazdığınız numarayı tamamen siliniz. Lütfen başlangıç örneğini dikkatle okuyunuz ve anlamadığınız bir cümle ile karşılaştığınızda uygulayan kişiye danışınız.

Örnek :                                                         Tanımlama :

Aşağıda belirtilen sorundan                            0 Hiç

ne ölçüde rahatsız olmaktasınız?                    1 Çok az

Cevap                         2 Orta derecede

                                               3 Oldukça fazla

                                   4 Aşırı düzeyde

Örnek : Bel ağrısı ... 3 ...

 

 1. Baş ağrısı                                                                                                                       ...........
 2. Sinirlilik ya da içinin titremesi                                                                                           ...........
 3. Zihinden atamadığınız yineleyici (tekrarlayıcı) hoşa gitmeyen düşünceler                            ...........
 4. Baygınlık ve baş dönmeler                                                                                              ...........
 5. Cinsel arzuya ilginin kaybı                                                                                               ...........
 6. Başkaları tarafından eleştirilme duygusu                                                                           ...........
 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri                                          ...........
 8. Sorunlarınızdan pek çoğu için başkalarının suçlanması gerektiği fikri                                 ...........
 9. Olayları anımsamada (hatırlamada) güçlülük                                                                    ...........
 10. Dikkatsizlik veya sakarlıkla ilgili endişeler                                                                        ...........
 11. Kolayca gücenme, rahatsız olma hissi                                                                              ...........
 12. Göğüs veya kalp bölgesinde ağrılar                                                                                 ...........
 13. Caddelerde veya açık alanlarda korku hissi                                                                     ...........
 14. Enerjinizde azalma veya yavaşlama hali                                                                           ...........
 15. Yaşamınızın sona ermesi düşünceleri                                                                               ...........
 16. Başka kişilerin duymadıkları sesleri duyma                                                                      ...........
 17. Titreme                                                                                                                          ...........
 18. Çoğu kişiye güvenilmemesi gerektiği düşüncesi                                                                ...........
 19. İştah azalması                                                                                                                 ...........
 20. Kolayca ağlama                                                                                                             ...........
 21. Karşı cinsten kişilerle ilgili utangaçlık ve rahatsızlık hissi                                                    ...........
 22. Tuzağa  düşürülmüş veya tuzağa yakalanmış hissi                                                             ...........
 23. Bir neden olmaksızın aniden korkuya kapılma                                                                  ...........
 24. Kontrol edilmeyen öfke patlamaları                                                                                 ...........
 25. Evden dışarı yalnız çıkma korkusu                                                                                   ...........
 26. Olanlar için kendini suçlama                                                                                            ...........
 27. Belin alt kısmında ağrılar                                                                                                 ...........
 28. İşlerin yapılmasında erteleme düşüncesi                                                                           ...........
 29. Yalnız hissi                                                                                                                     ...........
 30. Karamsarlık hissi                                                                                                            ...........
 31. Her şey için çok fazla endişe duyma                                                                                ...........
 32. Her şeye karşı ilgisizlik hali                                                                                              ...........
 33. Korku hissi                                                                                                                    ...........
 34. Duygularınızın kolayca incitilebilmesi hali                                                                          ...........
 35. Diğer insanların sizin düşündüklerinizi bilmesi hissi                                                            ...........
 36. Başkalarının sizi anlamadığı veya hissedemeyeceği duygusu                                              ...........
 37. Başkalarının sizi sevmediği ya da dostça olmayan davranışlar gösterdiği hissi                    ...........
 38. İşlerin doğru yapıldığından emin olabilmek için çok yavaş yapmak                                    ...........
 39. Kalbin çok  hızlı çarpması                                                                                               ...........
 40. Bulantı veya midede rahatsızlık hissi                                                                                ...........
 41. Kendini başkalarından aşağı görme                                                                                 ...........
 42. Adele (kas) ağrıları                                                                                                         ...........
 43. Başkalarının sizi gözlediği veya hakkınızda konuştuğu hissi                                               ...........
 44. Uykuya dalmada güçlük                                                                                                 ...........
 45. Yaptığınız işleri bir ya da birkaç kez kontrol etme                                                            ...........
 46. Karar vermede güçlük                                                                                                    ...........
 47. Otobüz, tren, metro gibi araçlarla yolculuk etme korkusu                                                 ...........
 48. Nefes almada güçlük                                                                                                      ...........
 49. Soğuk ve sıcak basması                                                                                                  ...........
 50. Sizi korkutan belirli uğraş, yer veya nesnelerden kaçınma durumu                                     ...........
 51. Hiç bir şey düşünmeme hali                                                                                             ...........
 52. Bedeninizin bazı kısımlarında uyuşma, karıncalanma olması                                              ...........
 53. Boğazınıza bir yumru tıkanmış hissi
 54. Gelecek konusunda ümitsizlik                                                                                         ...........
 55. Düşüncelerinizi bir konuya yoğunlaştırmada güçlülük                                                        ...........
 56. Bedeninizin çeşitli kısımlarında zayıflılık hissi                                                                     ...........
 57. Gerginlik veya coşku hissi                                                                                               ...........
 58. Kol ve bacaklarda ağırlık hissi                                                                                        ...........
 59. Ölüm ya da ölme düşünceleri                                                                                          ...........
 60. Aşırı yemek yeme                                                                                                           ...........
 61. İnsanlar size batığı veya hakkınızda konuştuğu zaman rahatsızlık duyma                            ...........
 62. Size ait olmayan düşüncelere sahip olma                                                                          ...........
 63. Bir başkasına vurmak, zarar vermek, yaralamak dürtülerinin olması                                  ...........
 64. Sabahın erken saatlerinde uyanma                                                                                   ...........
 65. Yıkanma, sayma, dokunma gibi bazı hareketleri yenileme hali                                           ...........
 66. Uykuda huzursuzluk, rahat uyuyamama                                                                           ...........
 67. Bazı şeyleri kırıp dökme isteği                                                                                         ...........
 68. Başkalarının yanında kendini çok sıkılgan hissetme                                                           ...........
 69. Başkalarının yanında kendini çok sıkılgan hissetme                                                           ...........
 70. Çarşı, sinema gibi kalabalık yerlerde rahatsızlık hissi                                                        ...........
 71. Her şeyin bir yük gibi görünmesi                                                                                     ...........
 72. Dehşet ve panik nöbetleri                                                                                               ...........
 73. Toplum içinde yer içerken huzursuzluk hissi                                                                     ...........
 74. Sık sık tartışmaya girme                                                                                                  ...........
 75. Yalnız bıraktığınızda sinirlilik hali                                                                                      ...........
 76. Başkalarının sizi başarılarınız için yeterince takdir etmediği duygusu                                  ...........             
 77. Başkalarıyla birlikte olunan durumlarda bile yalnızlık hissetme                                           ...........
 78. Yerinizde durmayacak ölçüde rahatsızlık duyma                                                              ...........
 79. Değersizlik duygusu                                                                                                        ...........
 80. Size kötü bir şey olacakmış duygusu                                                                               ...........
 81. Bağırma ya da eşyaları fırlatma                                                                                        ...........
 82. Topluluk içinde bayılacağınız korkusu                                                                              ...........
 83. Eğer izin verirseniz insanların sizi sömüreceği duygusu                                                      ...........
 84. Cinsellik konusunda sizi çok rahatsız eden düşüncelerinizin olması                                    ...........
 85. Günahlarınızdan dolayı cezalandırmanız gerektiği düşüncesi                                              ...........
 86. Korkutucu türden düşünce ve hayaller                                                                             ...........
 87. Bedeninizde ciddi bir rahatsızlık olduğu düşüncesi                                                            ...........
 88. Başka bir kişiye karşı asla yakınlık duymama                                                                   ...........
 89. Suçluluk duygusu                                                                                                            ...........
 90. Aklınızda bir bozukluğun olduğu düşüncesi                                                                      ...........

RD 42

                   Sempton Tarama Listesi (S C L –90)

                   Kişisel Puanlama Tablosu

Adı Soyadı      :................................................................. Kayıt No:...................................

Baba Adı         :................................................................. Doğum Tarihi:  ......./....../.........

Uygulama Yeri:......................................................................................................................

 1. Somatizasyon (12 soru)

 1      4     12    27    40    42    48    52    53    56    58                              Toplam    Son Puan

(              )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )    (  )    (  )   (  )    (  )   (  )  ...................(      ) : 12 = (     )

 1. Obsessif kompulsif belirtiler (10)                                                               Obs

3      9     10     28   38    45    46     51   55     65                          Toplam Puan

(              )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )    (  )    (  )   (  )    (  ) ..........................(      ) : 10 = (     )

 1. Kişiler arası duyarlılık (9 soru)                                                                              Duy

  6     21   34    36   37    41    61     69   73                                   Toplam Puan

(              )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )    (  )    (  )   (  )......................................(      ) : 9 = (     )

 1. Deprasyon (13 soru)                                                                                            Depr

 5    14     15    20    22    26    29    30    31    32    54   71   79      Toplam Puan

(              )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )    (  )    (  )   (  )    (  )   (  )   (  )  (  )........(      ) : 13 = (     )

 1. Ankisiyete  (10 soru)                                                                                            Anks

2      17   23    33   39    57    72     78   80     86                           Toplam Puan

(              )   (  )   (  )   (  )   (  )   (  )    (  )    (  )   (  )   (  )................................(      ) : 10 = (     )

 1. Öfke düşmanlık (6 soru)                        

  Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !